Lalbagcha Raja2013-Mandal Information-Lalbagcha Raja Photo-Live Aarti-Live Darshan-Location

Mandal Information President Shri Ashok Maruti Pawar Vice President Shri Rupesh Manohar Pawar Shri Ramchandra Sarjerao Badak Shri Mangesh Dattaram Dalavi Shri Suryakant Bapu Pawar Secretary Shri Sudhir Sitaram Salvi Vice Secreatry Shri Rajendra Madhukar Haldankar Shri Sameer Kashiram Shigwan Shri Mahesh Mahadev Pawaskar Shri Sugat Atmaram Padelkar Treasurer Shri Rajendra Waman Lanjwal Committee Members … Read more