Gauri vrat 2013 Shiv Aarti

OM JAI SHIV OMKARA, PRABHU JAI SHIV OMKARA BRAHMA VISHNU SADA SHIV, ARDHANGII DHARA OM JAI SHIV OMKARA… EKANANA CHATURANAN PANCHANAN RAJE HANSANAN, GARURAASAN VRISHVAHAN SAJE OM JAI SHIV OMKARA…. DO BHUJA, CHAAR CHATURBHUJA DASHABHUJA ATI SOHE TIINON ROOP NIRAKHATE TRIBHUVAN JAN MOHE OM JAI SHIV OMKARA… AKSAMALA VANAMALA MUNDAMALA DHARI CHANDANA MRIGAMAD SOHAI BHAALE … Read more